Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog

मन वेडा मी @गजानन चोपडे

मन वेडा मी @गजानन चोपडे

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिनिनो..मन वेडा मी @गजानन चोपडे मध्ये तुमचे सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे !!

Blogs

 मन वेडा मी  @गजानन चोपडे

मन वेडा मी @गजानन चोपडे

गुलाब उमलतो नाजुक काट्यावर.गवत झुलते वा-याच्या झोतावर .पक्षी उडतो पंखाच्या जोरावर .माणूस जगतो आशेच्या किरणावर .आणि मैत्री टिकते ती फक्त "विश्वासावर" @गजानन चोपडे
मन वेडा मी @गजानन चोपडे मन वेडा मी @गजानन चोपडे
Articles : 35
Since : 03/12/2014
Category : Celebrities

Articles to discover

आत मीही ठरवलंय.... आता मीही

आत मीही ठरवलंय.... आता मीही ठरवलंय... शहाण्यासारखं वागायचं तुला त्रास होईल असं काहीच नाही करायचं! उचंबळणाऱ्या आवेगांना मनातच दाबून धरा

जर डोळ्यावर मारलेली

जर डोळ्यावर मारलेली

जर डोळ्यावर मारलेली पाण्याची ‪#‎साठ‬ बघायची असेल जर संकटातुन काढलेली ‪#‎वाट‬ बघायची असेल जर गुलालाने रंगलेली ‪#‎पाठ‬ बघायची असले जर

आईनंतर जर जगात जीव लावणारी आणि

आईनंतर जर जगात जीव लावणारी आणि जीव ओवाळून टाकणारी कोणी व्यक्ती असेल तर ती म्हणजे बहीण. असं म्हणतात की देव सर्वत्र असू शकत नाही म्हणून

‪#‎भावांनो‬ हे खरे आहेना

‪#‎भावांनो‬ हे खरे आहेना ‪#‎सरकार‬ ‪#‎शीख‬ लोकांना ‪#‎तलवार‬ वापरण्यास परवानगी देते तर ‪#‎मराठ्यांना‬ का नाही कारण #सरकार ला भीती वाट