Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog
Siti Nazrina Na'an

Siti Nazrina Na'an

SITI NAZRINA BINTI NA'AN PPG/IPGKTAA/PRA2/2011-2015

Blogs

EDU3093 : GURU & CABARAN SEMASA

EDU3093 : GURU & CABARAN SEMASA

Oleh : Siti Nazrina bt. Na'an/PPG/IPGKTAA/AmbilanJUN2011
Siti Nazrina Na'an Siti Nazrina Na'an
Articles : 6
Since : 25/02/2015

Articles to discover

BAB 4 : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU

STRES KONSEP Pengalaman guru terhadap emosi yang tidak diingini. (Kyriacou, 2000) Bebanan mental dan fizikal. Hal ini perlu ditangani kerana ianya melibatkan kesihatan mental individu. (Soluf, 1999) Satu penyakit yang menyerang fizikal dan mental. Kesihatan mental yang dimaksudkan ialah kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain,
BAB 5 : INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

BAB 5 : INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Inovasi adalah sesuatu yang baharu atau unik hasil ciptaan atau hasil proses penstrukturan semula yang memberi manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai yang diutamakan. Proses inovasi boleh ...

BAB 2 : GURU DAN PERUNDANGAN

PERATURAN DAN TATAKELAKUAN DAN TATATERTIB Sebagai penjawat awam, guru mesti mematuhi Peraturan Kelakuan dan tatatertib 1993 (Pindaan 2002). Dengan adanya peraturan ini, maka guru akan sentiasa berkelakuan baik dan bertata tertib mengikut garis panduan yang ditetapkan. Matlamat tatatertib adalah seperti: Supaya pegawai awam melaksanakan tugas dengan

BAB 1 : ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

BAB 1 : Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa 1) Pengenalan; · usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar. · penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) · pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. · Pendid

BAB 3 : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID

Punca Gangguan Emosi dalam kalangan Murid Mengikut Terri Mauro (2004), terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Antara punca berlakunya gangguan emosi dalam kalangan murid ialahpersekitaran sekolah, peristiwa dalam keluarga, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru dan lain-lain lagi. Gang

<script language="JavaScript" src="https://sites.google.com/site/adiwidget/adiWidget.js" type="text/javascript"></script><script language="JavaScript" type="text/javascript">eXl1lXc('https://6481650730899347971-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/adiwidget/zikir-6.swf','bottom','0px','left','0px','113215','150','300','transparent','