By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. They ensure the proper functioning of our services, analytics tools and display of relevant ads. Learn more about cookies and control them

Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog

Miné van Wyk

Miné van Wyk

Blogs

Onbeskikbaar

Onbeskikbaar

Tiener gedigte
Miné van Wyk Miné van Wyk
Articles : 31
Since : 21/11/2015

Articles to discover

Kontras

Kontras

Die bron vanmy geluk.Die oorsaak vanmy pyn.Die awesigheidvan jouteenwoordigheidsmokkel metmy brein. Jy glimlagvir my en aldie seer verdwyn,maarek moes omdraaiom te besef datjy nie virmy kyknie.Allesis nou verby.Al die smartis nou vry. Ek's niegebreeknie.Ek het net ietsverloor watnie myne was nie.Dis nie so erg nie. Ek wens net dat jou liefdenie sor
Ouens en Verhoudings en so

Ouens en Verhoudings en so

Jy sê n lewe sonder myis iets wat jy nie aan wil dink nie,maar tog het jy dit toegelaat. Jy sê jy sal my nooit laatgaan nie,maar jy het my nie meer nie-al het jy my gehad. Jy sê jy sal altyd lief bly vir myen nooit moeg raak vir my nie,maar tog het jy nie n probleemom my te vermy nie. Ja, jy sal my altyd beskerm,jy sal my mos altyd troos.Maar ho
Liefdesles

Liefdesles

Hy was vars, hy was nuut, en ek het hom vir jou gegee Jy't hom soos goud opgepas- in die begin Met hom gespeel en hom gevoed, vir hom 'n beter huis gegee; Jy't hom liefgehad- soos jou eie een Toe raak jy moeg vir hom Hy was nie meer goed genoeg vir jou nie Jy't hom eenkant toe geskop en weggesmyt Hom geïgnoreer en hom gelos Jy het van hom vergeet-
Oor en verby

Oor en verby

Wat oor is,is oor.Wat verby is,is verby.Wat veronderstel is om te gebeur,sal nou die kans kry. Dis 'n nuwe begin vir ougewoontes.Dis 'n kans om op te vang wat verloor is. Die metamorfiese gevoel-alles gebeur met 'n doel. Alles is oukei, want,ek is nou eken jy isjy.
Oppervlakkige Liefde

Oppervlakkige Liefde

Dis die kyk in jou oë.Dis die liefde wat jy my gegee het.Dis die gevoel om by jou te wees,want toe ek by jou was,het ek niks gevrees. Jy't my so gelukkig gemaak.Ek het my vrede in jou gevind.Ek het my blydskap met jou verbind. Maar toe raak jou liefde op. Toe raak jy verveeld met myToe het jy vrede en liefdevir ander goed begin kryen jy't my begin
Sielskos

Sielskos

Ek eet nie.Ek slaap nie.Al die mites is waar.Ek kan niks in my lewesonder jouervaar. My kop speelmet myen ek's besig om teverloor.My oë wilnie sien nieen my orewil nie hoor. My siel isuitgehongerOm rede diedroogte waaraanek ly.Asek netmy trane indie vorm vanreën kon kry. In hierdie oorloghet ektweedegekom.In die einsteoorlogwaar jy mybom. Tenmins
Die Kruis

Die Kruis

Kyk af na die wêreld,soek vir kleur in die grys.Kyk op na die kruis.Dis die toegang tot jou kleurvolle tuis' Hy wag vir ons daar.Ons moet Hom net vind.Dis 'n instink,ons is tog Sy kind. Jou vertroue hoort in God-hy sal jou aardse pyn verwyder.Hy sal 'n muur om jou hart bouen die wag voor die ingang wees.Hy sal besluit wie hoe diep inkomen wie hoe
Hare

Hare

Jou arm om haar, haar glimlag vir jou- wat ek gehad het, het ek verloor- wat ek in jou gevind het, soek ek weer voor: die blydskap; wat jy vir my bring; is nou iemand anders sin die liefde; wat jy vir my gegee het; behoort nie aan my en nêrens sal ek weer so iets kan kry: om in jou oë te kan kyk, om jou lief te kan hê, maar soos wat dinge nou ly
Die hart van 'n kind

Die hart van 'n kind

Onskuldig en beskermdis die hart van 'n kind.Onbewus van wat om haar aangaan,sal sy blydskap in alles vind. Die leuenaar is vriend'liken die dief is beskaaf.Die moordenaar is ouliken die alkolis is gaaf. Sy het hoop vir die beste,Sy sien die goed in almal raak.Wie jy is en wat jy doen,maak glad nie vir haar saak. Ons blydskap is nie ons, self, nie-
Vergifnis

Vergifnis

Al die pyn wat jy nou het,het ek ook al ervaarelke keer wat jy van myaf wegdwaal. Jy voel dalk op jou eie.Jy voel dalk alleen.Jy voel dalk so eensaam,dat jou trane val soos reën. Maar, ek is altyd by jouen ek sal jou nooit verlaat.Jy sal my hê, jy het myen jy het my altyd gehad. En jou woede wat jy het,jy's so kwaad dat jy wil huil,ek voel dit el