Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog
Dranee Nakio

Dranee Nakio

Blogs

Công ty xử lý nước thải Cao Nguyên Xanh

Công ty xử lý nước thải Cao Nguyên Xanh chuyên cung cấp thiết kế và thi công các hệ thống xử lý nước thải phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án
Dranee Nakio Dranee Nakio
Articles : 84
Since : 25/01/2016
Category : Environment & Organic

Articles to discover

Chu kỳ cùng quy trình thực hiện lập báo cáo môi trường định kỳ

Chu kỳ cùng quy trình thực hiện lập báo cáo môi trường định kỳ

Sau khi đã đi vào hoạt động ít nhất từ 6 tháng trở lên thì bất kỳ đơn vị nào đã tiến hành lập kế hoạch môi trường hoặc báo cáo đtm phải bắt buộc thực hiện thêm báo cáo giám sát theo quy định 1 năm 1 lần, lấy mẫu 4 hoặc 2 lần tùy vào quy mô dự án. Cụ thể hồ sơ
Lập báo cáo hoàn thành đtm với đối tượng và điều kiện ra sao ?

Lập báo cáo hoàn thành đtm với đối tượng và điều kiện ra sao ?

Nếu doanh nghiệp đã tiến hành lập ĐTM hay còn gọi là đánh giá tác động môi trường, nếu đã hoàn thành các công trình, xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường cho dự án hoạt động thì phải tiến hành lập thêm hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM sau khi đã đi vào hoạt động. Nếu
Qúa trình lập dự án không thể thiếu 3 loại hồ sơ môi trường

Qúa trình lập dự án không thể thiếu 3 loại hồ sơ môi trường

khởi đầu một dự án kinh doanh nào cũng thế đều phải chuẩn bị các giấy tờ cùng hồ sơ pháp lý hợp thức hóa quá trình hoạt động của đơn vị. Và các loại hồ sơ môi trường cũng thế, thực hiện lập trước và sau khi dự án hoạt động đều có tác dụng kiểm tra nguồn t