Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog
Dynamite

Dynamite

Associated tags : english, ielts, pm, project management, tester

Blogs

dionysus

Loving - Living- Learning- Sharing
Dynamite Dynamite
Articles : 124
Since : 20/04/2019
Category : Jobs, Education & Studies

Articles to discover

NHỮNG KÌ THI NÀO HOẶC CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN?

NHỮNG KÌ THI NÀO HOẶC CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN?

NHỮNG KÌ THI NÀO HOẶC CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN? Trong những năm gần đây, một số tổ chức đã phát triển thêm các chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án và quản lý dự án CNTT nói riêng. Một số liên quan đến việc làm bài kiểm tra, trong khi những người khá
Sample PMP Exam Questions

Sample PMP Exam Questions

Sample PMP Exam Questions 1. A document that formally recognizes the existence of a project is a ________. a. Gantt chart b. WBS c. project charter d. scope statement 2. Decomposition is used in developing ________. a. the management plan b. the communications plan c. the earned value d. the WBS 3. The critical path on a project represents ________
Sample Project1 Exam Questions

Sample Project1 Exam Questions

Sample Project1 Exam Questions 1. Two software developers on your project disagree on how to design an important part of a system. There are several technologies and methodologies they could use. What should be the primary driver in deciding how to proceed? a. following corporate standards b. following industry standards c. meeting business needs d
Ưu và nhược điểm của giải pháp phần mềm nguồn mở

Ưu và nhược điểm của giải pháp phần mềm nguồn mở

Tìm hiểu ưu nhược điểm của giải pháp phần mềm nguồn mở ? Ưu Điểm 1. Sử dụng miễn phí Đối với phần mềm mã nguồn mở thì tính miễn phí luôn là một đặc điểm vốn có và cũng có thể nói đó là ưu điểm lớn nhất của loại phần mềm này. Không cần tốn quá nhiều t
Information Technology Project Management, Eighth Edition (bản dịch: tiếng Việt)

Information Technology Project Management, Eighth Edition (bản dịch: tiếng Việt)

Information Technology Project Management, Eighth Edition (bản dịch: tiếng Việt) Nhiều tổ chức ngày nay có một mối quan tâm mới hoặc đổi mới trong quản lý dự án. Chi tiêu CNTT trên toàn thế giới là 3,8 nghìn tỷ đô la trong năm 2014, tăng 3,2% so với chi tiêu năm 2013. Viện Quản lý Dự án
Plan To Live My Best Life In 2020

Plan To Live My Best Life In 2020

Live the best life in 2020 2020 has arrived, and I am wondering how to live your best life, I am in the right place. When I am busy, this means I need to prep ahead and get organized well in advance. Similarly, I want to make sure that you start 2020 on the right foot, so I need to start planning for it right now. This is my chance to make time for
Tìm hiểu về Project+ Certification

Tìm hiểu về Project+ Certification

DỰ ÁN + CHỨNG NHẬN LÀ GÌ? Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Máy tính (CompTIA) là nhà phát triển lớn nhất thế giới về các kỳ thi chứng chỉ CNTT trung lập với nhà cung cấp. Đến năm 2009, hơn một triệu người trên toàn thế giới đã đạt được chứng chỉ CompTIA trong các chủ
Tìm hiểu giấy phép phần mềm mã nguồn mở

Tìm hiểu giấy phép phần mềm mã nguồn mở

Tìm hiểu giấy phép phần mềm mã nguồn mở I. Khái quát phần mềm mã nguồn mở 1. Định nghĩa Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải ti
Result of Sample PMP Exam Questions

Result of Sample PMP Exam Questions

Result of Sample PMP Exam Questions 1. c; 2. d; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; 7. d; 8. a; 9. c; 10. a; 11. b; 12. c; 13. c; 14. c; 15. d; 16. d; 17. c;18. a; 19. b; 20. b
​​​​​​​CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ?

​​​​​​​CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ?

CHỨNG NHẬN PMP LÀ GÌ? Viện Quản lý Dự án (PMI) cung cấp chứng nhận là Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP). PMI cũng cung cấp các chứng nhận khác, như được mô tả sau trong phần này. Như đã đề cập trong Chương 1, số người kiếm được chứng chỉ PMP tăng nhanh trong 10 năm qua; hơn 46